Главная Новости

Перевод баллов ЕГЭ по математике 2021

Опубликовано: 23.04.2021

перевод баллов ЕГЭ по математике 2021

Случай из практики. Учительница химии давала контроль на знания элементов таблицы Менделеева. Вопросов было 27. Она быстро скользила ручкой по тетрадям. И хотя у детей было много правильных ответов (к примеру, 15), учительница ставила размашисто " 2" . Я предложила свою систему, подробнее перевод баллов ЕГЭ по математике 2021. Вычислить оценку - пара секунд. Из 27 заданий 15 выполнено - смотрим в Таблицу - это " 3" . Педагог была удивлена лёгкости превращения баллов в оценки, но Таблицу в свою практику не взяла (сказала: слишком хлопотно). В результате она не смогла поощрять тех детей, кто уже старался что-то понять на её уроках. Обиды копились, интерес к химии угасал.

 

Я придумала составить Табличку сама. Сначала я давала по 10 вопросов. Оценивать их проще простого: 10-9 =5 и так далее. Но вопросов-то у меня было больше. И 12, и 17, и 21. Если процедура оценивания идет на глазок, то работает личностный фактор. Англичане спрашивали: как оценивать? У них одни оценки за переводы, другие за простенькие упражнения, третьи - за говорильню. Я считала, что надо просто оценивать качество каждого ответа. А потом складывать оценки, полученные в четверти, и делить на сумму. Получится общая оценка знаний. Вообще-то можно уйти от оценок и прийти к баллам (по ним и принимать в вузы). То есть баллы - это накопления каждый день. Оценка - хрень.

 

 

Случай из практики. Учительница химии давала контроль на знания элементов таблицы Менделеева. Вопросов было 27. Она быстро скользила ручкой по тетрадям. И хотя у детей было много правильных ответов (к примеру, 15), учительница ставила размашисто " 2" . Я предложила свою систему, перейдите сюда перевод баллов ЕГЭ по математике 2021. Вычислить оценку - пара секунд. Из 27 заданий 15 выполнено - смотрим в Таблицу - это " 3" . Педагог была удивлена лёгкости превращения баллов в оценки, но Таблицу в свою практику не взяла (сказала: слишком хлопотно). В результате она не смогла поощрять тех детей, кто уже старался что-то понять на её уроках. Обиды копились, интерес к химии угасал.

 

Я придумала составить Табличку сама. Сначала я давала по 10 вопросов. Оценивать их проще простого: 10-9 =5 и так далее. Но вопросов-то у меня было больше. И 12, и 17, и 21. Если процедура оценивания идет на глазок, то работает личностный фактор. Англичане спрашивали: как оценивать? У них одни оценки за переводы, другие за простенькие упражнения, третьи - за говорильню. Я считала, что надо просто оценивать качество каждого ответа. А потом складывать оценки, полученные в четверти, и делить на сумму. Получится общая оценка знаний. Вообще-то можно уйти от оценок и прийти к баллам (по ним и принимать в вузы). То есть баллы - это накопления каждый день. Оценка - хрень.

 

 

uk

Випадок з практики. Вчителька хімії давала контроль на знання елементів таблиці Менделєєва. Питань було 27. Вона швидко ковзала ручкою по зошитів. І хоча у дітей було багато правильних відповідей (наприклад, 15), вчителька ставила розмашисто "2". Я запропонувала свою систему, докладніше переклад балів ЄДІ з математики 2021. Обчислити оцінку - пара секунд. З 27 завдань 15 виконано - дивимося в Таблицю - це "3". Педагог була здивована легкості перетворення балів в оцінки, але Таблицю в свою практику не взяла (сказала: надто багато клопоту). В результаті вона не змогла заохочувати тих дітей, хто вже намагався щось зрозуміти на її уроках. Образи накопичувалися, інтерес до хімії згасав.

Я придумала скласти Табличку сама. Спочатку я давала по 10 питань. Оцінювати їх простіше простого: 10-9 = 5 і так далі. Але питань-то у мене було більше. І 12, і 17, і 21. Якщо процедура оцінювання йде на вічко, то працює особистісний фактор. Англійці запитували: як оцінювати? У них одні оцінки за переклади, інші за простенькі вправи, треті - за балаканину. Я вважала, що треба просто оцінювати якість кожної відповіді. А потім складати оцінки, отримані в чверті, і ділити на суму. Вийде загальна оцінка знань. Взагалі-то можна піти від оцінок і прийти до балів (по ним і приймати до ВНЗ). Тобто бали - це накопичення кожен день. Оцінка - хрень.

Випадок з практики. Вчителька хімії давала контроль на знання елементів таблиці Менделєєва. Питань було 27. Вона швидко ковзала ручкою по зошитів. І хоча у дітей було багато правильних відповідей (наприклад, 15), вчителька ставила розмашисто "2". Я запропонувала свою систему, перейдіть сюди переклад балів ЄДІ з математики 2021. Обчислити оцінку - пара секунд. З 27 завдань 15 виконано - дивимося в Таблицю - це "3". Педагог була здивована легкості перетворення балів в оцінки, але Таблицю в свою практику не взяла (сказала: надто багато клопоту). В результаті вона не змогла заохочувати тих дітей, хто вже намагався щось зрозуміти на її уроках. Образи накопичувалися, інтерес до хімії згасав.

Я придумала скласти Табличку сама. Спочатку я давала по 10 питань. Оцінювати їх простіше простого: 10-9 = 5 і так далі. Але питань-то у мене було більше. І 12, і 17, і 21. Якщо процедура оцінювання йде на вічко, то працює особистісний фактор. Англійці запитували: як оцінювати? У них одні оцінки за переклади, інші за простенькі вправи, треті - за балаканину. Я вважала, що треба просто оцінювати якість кожної відповіді. А потім складати оцінки, отримані в чверті, і ділити на суму. Вийде загальна оцінка знань. Взагалі-то можна піти від оцінок і прийти до балів (по ним і приймати до ВНЗ). Тобто бали - це накопичення кожен день. Оцінка - хрень.

видео перевод баллов ЕГЭ по математике 2021 | видеo перевoд бaллoв ЕГЭ пo мaтемaтике 2021Yava Evraseva
16.08.2021 в 11:57
Вспоминая факты из предыдущего пункта нашей статьи, мы можем упомянуть, что некоторым людям экзамен на аттестат зрелости не даст вам ни минуты покоя и не даст вам слишком много свободного времени. К сожалению, для того, чтобы понять «королеву наук», вам нужно провести с ней некоторое время, особенно когда мы ждем аттестата средней школы и не хотим, чтобы нас дополнительно подчеркивали.

Все комментарии
rss